Usluge Cena
  1. Specijalistički urološki pregled
Urološki pregled podrazumeva razgovor sa pacijentom,uzimanje podataka o bolesti, pregled medicinske dokumentacije, prethodnih dijagnostičkih procedura, laboratorijskih analiza, palpatorni pregled abdomena i /ili pregled spoljašnjih genitalija i ukoliko je potrebno RT – rektalni pregled prostate prstom kod muškaraca a urogenitalni pregled kod zena. Na kraju sledi postavljanje dijagnoze i odredjivanje terapije i plana lečenja
2.500,00 din
  2. Kontrolni specijalistički pregled ( korigovan/ produžen plan lečenja – do 10 dana)
Podrazumeva kontrolni pregled koji se obavi do 10 dana nakon pregleda u našoj ordinaciji
1.000, 00 din
  3. Kontrolni specijalistički pregled
Kontrolni pregled koji se obavi od 10 do 30 dana nakon pregleda u nasoj ordinaciji
2.000,00 din
  4. Konsultativni pregled specijaliste urologa (bez izveštaja)
Podrazumeva razgovor- konsultaciju Urologa o svim nejasnoćama uz pregled medicinske dokumentacije i laboratorijskih analiza bez pisanog izveštaja
1.500,00 din
  5. Konsultativni pregled lekara druge specijalnosti
Pregled lekara druge specijalnosti, razgovor sa pacijentom, uzimanje podataka o bolesti, pregled medicinske dokumentacije, laboratorijskih analiza ukoliko postoje i adekvatan pregled . Postavlanje dijagnoze i odredjivanje terapije uz dalji plan lečenja
2.500,00 din
  6. Specijalistički pregled Urologa sa Ultrazvukom urotrakta
Podrazumeva specijalistički pregled Urologa kao i ultrazvučni pregled urotrakta (bubrezi, mokraćna bešika, prostata i ukoliko je potrebno odredjivanje rezidualnog urina)
4.000,00 din
  7. Ultrazvučni pregled skrotuma
Pregled skrotuma i testisa Ultrazvukom
2.500,00 din
  8. Transrektalni ultrazvuk prostate (TRUS)
Podrazumeva ultrazvučni pregled prostate posebnom sondom kroz rektum (zavrsni deo debelog creva)
2.500,00 din
  9. Transrektalni ultrazvuk prostatae u analgeziji
TRUS pregled uz analgeziju
2.500,00 din
  10. Ultrazvučni pregled penisa ( krvni sudovi, plakovi)
2.500,00 din
  11. Dopller krvnih sudova
2.500,00 din
  12. Dilatacija (kalibracija) uretre
Proširivanje unutrašnjeg lumena uretre sa dilatatorima različitih dimenzija u cilju zadovoljavajuceg mokrenja
2.500,00 din
  13. Dilatacija ( kalibracija) uretre u analgeziji
Širenje unutrašnjeg lumena uretre sa dilatatorima različitih dimenzija uz adekvatnu analgeziju
3.000,00 din
  14. Cistoskopija /eksplorativni pregled/
Pregled uretre, prostatične uretre i mokraćne bešike endoskopskim aparatom
5.000,00 din
  15. Cistoskopija /eksplorativni pregled/ u analgeziji
Pregled uretre, prostaticne uretre i mokraćne besike endoskoskim aparatom uz adekvatnu analgeziju
6.000,00 din
  16. Plasiranje katetera / sa kateterom/
2.500,00 din
  17. Plasiranje silikonskog katetera / sa kateterom/
3.000,00 din
  18. Promena urinarnog katetera / bez katetera/
2.500,00 din
  19. Spermogram
Pregled ejakulata uz izradu spermograma
  20. Biofeedback- edukacija pelvičnih vezbi
Edukacija izvodjenja vežbi mišića karličnog dna radi adekvatne kontrole mokrenja
1.500,00 din
  21. Elektrostimulacijski tretman
Elektrostimulacija mišića male karlice radi adekvatne kontrole mokrenja ( kod inkontinecije urina uzrokovane stresom ili nakon radikalne prostatektomije)
1.500,00 din
  22. Intramuskularne injekcije
350,00 din
  23. Intravenske injekcije
500,00 din
  24. Previjanje
1.500,00 din
  25. Parafimoza (manuelna repozicija)
Vraćanje koze prepucijuma u normalna polozaj
1.500,00 din
  26. Cirkumcizija u lokalnoj anesteziji
Operacija prepucijuma koze penisa zbog nemogućnosti prevlačenja preko glansa penisa
25.000,00 din
  27. EKT Frenulotomija
Preseca nje koze frenuluma elektrohirurskim nozem uz hirursku rekonstrukciju
12.000,00 din
  28. EKT kondiloma ( do 5 promena)
Uklanjanje kondiloma u lokalnoj anesteziji
5.000,00 din
  29. EKT kondiloma (vise od 5 promena)
Uklanjanje kondiloma u lokalnoj anesteziji
10.000,00 din
  30. Operacija Hidrocele u lokalnoj anestezij
Operacija vodene kile skrotuma u lokalnoj anesteziji
27.000,00 din
  31. Operacija ateroma u lokalnoj anesteziji
Uklanjanje ateroma koze penisa i skrotuma u lokalnoj anesteziji uz eventualnu hirursku rekonstrukciju
12.000,00 din
NAPOMENA: Obavljanjem dva ili više pregleda istovremeno, stičete pravo na odgovarajući popust.

BRZO I LAKO

Zakažite Pregled / Termin

Neko od osoblja će vas ubrzo kontaktirati.
Make An Appointment